Verfwinkel.nl

Hoe maken we van een beginnende webshop een ultiem succes op korte termijn?

60% meer Omzet
via AdWords
75% meer organische posities
via zoekmachine optimalisatie
12% meer kostenbesparing
via A/B testing

Verfwinkel.nl is de grootste online verfleverancier van Nederland. Voor de Magento webshop verzorgen we de organische zichtbaarheid, de betaalde advertenties en UX. De relatief jonge webshop is binnen een kort tijdsbestek (1,5 jaar) uitgegroeid tot een grote nationale speler.

 

 

 

Ook benieuwd naar jouw mogelijkheden?

Wil je meer infomatie ontvangen over onze diensten? Of heb je een specifieke vraag of verzoek?
Vul dan het formulier in. Wij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk bericht van ons ontvangt.